Privacy Policy

Zorgvuldig conform AVG

Fysiotherapie Thuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de praktijk gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Duidelijk doel

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich dan ook enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de behandeling. We geven geen gegevens door aan andere partijen, tenzij dat nodig is in het kader van de behandeling. Uiteraard vragen we altijd om toestemming voor de verwerking ervan. U kunt vertrouwen op geheimhouding.

In de praktijk zijn passende maatregelen genomen zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Om welke gegevens gaat het en waarvoor?

  • Algemene clientgegevens (zoals naam, adres, telefoon, email, geslacht, geboortedatum, relevante gezondheidsgegevens, BSN, verzekering, eventuele telefoonnummer van partner of verzorger)
  • Het behandelproces en de voortgang

Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de behandeling. Maar worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

De gegevens worden verwerkt voor o.a.:

  • Digitale dossiervoering (EPD);
  • Financiële administratie;
  • Eventuele nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Jongeren onder de 16 jaar

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. En uiteraard heeft u het recht om deze gegevens te laten verwijderen.

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail gerust met Linda Moons.