Doel van de therapie kan zijn het verbeteren van het lopen, opstaan en gaan zitten. Of (re) activeren bij inactiviteit, voortzetting van de behandeling in de thuissituatie na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Maar ook voor bewegingsadvies om preventief zo lang mogelijk zelfstandig te blijven kunt u bij mij terecht.


defysiotherapeut

GERIATRISCHE THERAPIE WORDT INGEZET BIJ


  MOBILITEIT
 • Lopen, opstaan, gaan zitten
 • Traplopen, valpreventie
 • Gebruik hulpmiddelen / rolstoel
  BEDLEGERIG
 • Houdingsadviezen, tranfers
 • Pijnbestrijding, ademhaling
 • Ontspanning
  ZIEKENHUIS IN / UIT
 • Voortzetting behandeling / revalidatie
 • (re)Activeren bij: inactiviteit, slechte conditie of spierverzwakking